پرش به


گزارش ها


زیر انجمن ها

مشکلات

گزارش مشکلات بازی

  • 1577 موضوع
  • 23436 پاسخ
گزارش مشکلات بازی - آخرین ارسال توسط کلوان

پیشنهاد ها

پیشنهاد در ارتباط با بهبود بخش های بازی و ایده های جذاب

  • 5007 موضوع
  • 56933 پاسخ
پیشنهادی کامل - آخرین ارسال توسط A...M...T