پرش به


سوال و جواب


زیر انجمن ها

سوال درباره نحوه بازی

سوال راجه به چگونگی بازی و بخش های آن و همین طور عملکرد هر قسمت

  • 736 موضوع
  • 36960 پاسخ
پاسخ گویی به پرسش های شما - آخرین ارسال توسط mahdizarei7777

سوال درباره سیستم ها و تاکتیک ها

در چه شرایطی، با چه سیستمی و چگونه بازی کنم بهتر است؟

  • 255 موضوع
  • 26934 پاسخ
تایپیک جامع سیستم و ضد سیستم - آخرین ارسال توسط mahdizarei7777