پرش به


خرید و فروش بازیکن


زیر انجمن ها

خرید بازیکن


 1. گلر,
 2. مدافع,
 3. هافبک,
 4. مهاجم

درخواست برای ارایه بازیکن مناسب برای خرید

 • 6725 موضوع
 • 71937 پاسخ
◄بارانــــ کمک► - آخرین ارسال توسط ...iran...

فروش بازیکن


 1. گلر,
 2. مدافع,
 3. هافبک,
 4. مهاجم

ارایه بازیکن برای فروش و مذاکرات قبل از فروش بازیکن

 • 17332 موضوع
 • 124007 پاسخ
سردار امیر (: - آخرین ارسال توسط alireza/tizhoosh