پرش به


خرید و فروش بازیکن


زیر انجمن ها

خرید بازیکن


 1. گلر,
 2. مدافع,
 3. هافبک,
 4. مهاجم

درخواست برای ارایه بازیکن مناسب برای خرید

 • 6723 موضوع
 • 71914 پاسخ
◄بارانــــ کمک► - آخرین ارسال توسط ADOLF HITLER

فروش بازیکن


 1. گلر,
 2. مدافع,
 3. هافبک,
 4. مهاجم

ارایه بازیکن برای فروش و مذاکرات قبل از فروش بازیکن

 • 17325 موضوع
 • 123999 پاسخ
بازیکن فروشی - آخرین ارسال توسط امینووو