پرش به


خرید و فروش بازیکن


زیر انجمن ها

خرید بازیکن


 1. گلر,
 2. مدافع,
 3. هافبک,
 4. مهاجم

درخواست برای ارایه بازیکن مناسب برای خرید

 • 6725 موضوع
 • 71935 پاسخ
◄بارانــــ کمک► - آخرین ارسال توسط I LOVE YOUR MOTHER AND FAD

فروش بازیکن


 1. گلر,
 2. مدافع,
 3. هافبک,
 4. مهاجم

ارایه بازیکن برای فروش و مذاکرات قبل از فروش بازیکن

 • 17329 موضوع
 • 124005 پاسخ
فروش بازیکنان فوق العاده فق... - آخرین ارسال توسط (︶︿︶)╭∩╮  YOᙀ ᒪOSᙓ